Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie od MF

biała lista podatników VAT
Spis treści

Nowy obowiązek przedsiębiorcy

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców coraz więcej obowiązków. 1 września 2019 Ministerstwo Finansów uruchomiło tzw. białą listę, służącą weryfikacji kont bankowych, na które przedsiębiorca zamierza przelać należność za fakturę VAT. Od teraz, poza zweryfikowaniem statusu podatnika VAT przed odliczeniem VAT-u z faktury przez niego wystawionej (co warto robić, gdyż przypadki wystawiania faktury z VAT-em przez nievatowców są bardzo częste!), nabywca musi sprawdzić, czy numer rachunku bankowego wskazany na fakturze został zgłoszony do urzędu skarbowego. Temu właśnie służy biała lista.

Kogo znajdziemy na białej liście?

Biała lista podatników VAT, prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, obejmuje wszystkich zarejestrowanych podatników VAT (zwolnionych i czynnych). Jest więc też dobrym narzędziem, aby sprawdzić, czy zostaliśmy zarejestrowani do VAT po złożeniu formularza VAT-R. Z jej użyciem możemy sprawdzić aktualny status podatnika i rachunki bankowe zgłoszone przez niego do urzędu skarbowego. Jeśli nie pamiętaliśmy, aby sprawdzić numer konta bankowego kontrahenta w dniu dokonania przelewu, możemy także wyszukać danych aktualnych na dowolny wybrany przez nas dzień. To ważna funkcjonalność tego systemu, szczególnie po 31 grudnia 2019.

Okres przejściowy

Na szczęście, do końca 2019 przedsiębiorca ma czas na „bezbolesne” zapoznanie się z systemem i wprowadzenie nawyku kontroli numerów bankowych. Wszelkie konsekwencje za niestosowanie się do nowych wytycznych Ministerstwa Finansów będą mogły zostać wyciągnięte dopiero od 1 stycznia. Warto wykorzystać ten czas na sprawdzenie, czy my sami zgłosiliśmy wszystkie nasze główne rachunki bankowe i w razie nieścisłości, wyjaśnić je w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Biała lista i sankcje podatkowe

Jak już wspominałam, mimo że biała lista podatników VAT funkcjonuje od 1 września 2019, sankcje za przelanie środków na niezgłoszony rachunek wejdą w życie 1 stycznia 2020.

W momencie, gdy przedsiębiorca dokona płatności na niezgłoszony do urzędu skarbowego rachunek, a wartość transakcji będzie wynosiła 15 tys. złotych lub więcej:

  • kwota netto faktury nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu (nie zmniejszy wysokości podatku dochodowego)
  • będzie solidarnie odpowiedzialny przed urzędem skarbowym co do zaległości sprzedawcy z tytułu VAT związanych z tą transakcją.

Na szczęście, przed sankcjami można się uchronić! Ustawodawca dopuszcza dwie okoliczności, których wystąpienie pozwoli na uniknięcie kary:

  • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dokonania płatności o zaistniałej sytuacji
  • uiszczenie należności z wykorzystaniem metody podzielonej płatności (split payment).

Opłacenie faktury za pomocą split payment uchroni nas przed konsekwencjami w podatku VAT, jednak aby uniknąć sankcji w podatku dochodowym, należy złożyć wspomniane zawiadomienie do urzędu skarbowego.

Co biała lista oznacza dla moich Klientów?

Jako księgowa nie kontroluję poprawnego dokonywania przelewów przez moich Klientów – dokumenty dostaję najczęściej kilka tygodni po zajściu transakcji, czyli długo po terminie ewentualnego zgłoszenia nieprawidłowości do naczelnika urzędu skarbowego. W związku z tym, to po stronie Klienta spoczywa odpowiedzialność za weryfikację numeru konta, na które zamierza przelać środki, a także za podjęcie działań mających na celu uniknięcie sankcji podatkowych.

Proponowanym wyjściem z tej problematycznej sytuacji, mogącym zaoszczędzić trochę cennego czasu, jest ustalenie konkretnego dnia lub dwóch w tygodniu, jako „dnia przelewów”. Hurtowa weryfikacja kontrahentów pomoże w wyrobieniu nawyku korzystania z białej listy i odciąży głowę, która przecież ma dużo ciekawszych rzeczy do pilnowania.

TL;DR

Od 1 stycznia 2020 wchodzi obowiązek weryfikacji kont bankowych kontrahentów i przelewania środków tylko na zgłoszone rachunki. Za niezastosowanie się do nowych przepisów grozi wyłączenie zawartości faktury z kosztów uzyskania przychodów i solidarna odpowiedzialność z tytułu VAT ze sprzedawcą (transakcje od 15 tys. zł). Sankcji można uniknąć korzystając z metody podzielonej płatności (split payment) i powiadamiając naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na niezgłoszony rachunek do 3 dni później.

Klienci biura Ada Księguje powinni weryfikować rachunki bankowe we własnym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn

© Dobry Plan sp. z o. o.

ul. Okopowa 11
10-750 Olsztyn
571 376 798
biuro@adaksieguje.pl

pliki cookies księgowość

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką Prywatności.

Mam do Ciebie kilka pytań:

indywidualna oferta księgowość